Secţii/Compartimente

Sectii si Compartimente

SECTIA MEDICINA INTERNA

Sectia are un număr de 50 paturi.

Sef sectie: DR. BRANZAN VERONICA

COMPARTIMENT DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

Compartimentul are un număr de 5 paturi.

Coordonator: DR. ZAHARIE DANIELA

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE

Compartimentul are un număr de 5 paturi.

Coordonator: DR. UNGUR DIANA

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE

Compartimentul are un număr de 5 paturi.

Coordonator: DR.STANCIU LILIANA

COMPARTIMENT ENDOCRINOLOGIE

Compartimentul are un număr de 5 paturi.

Coordonator: DR. GIURGIU ANCA PAULA

SECTIA DE CARDIOLOGIE

Sectia are un număr de 37 paturi din care 8 paturi sunt pentru terapie intensiva coronarieni.

Sef sectie: DR. GUDAL AURELIA

SECTIA NEONATOLOGIE

Sectia are un număr de 15 paturi si are urmatoarele compartimente:
Terapie intensiva neonatologie – 4 paturi
Prematuri – 6 paturi

Sef sectie: Dr. Baizat Irina Melinda

SECTIA PEDIATRIE

Sectia are un număr de 40 paturi

Sef sectie: DR. Chișbora Sorin Vasile

SECTIA NEUROLOGIE

Sectia are un număr de 55 paturi

Sef sectie: Dr. Popa Lorin Ilie

SECTIA PNEUMOLOGIE

Sectia are un număr de 45 paturi.
Compartiment TBC – 40 paturi

Sef sectie: DR. Găvriluţ Gabriel

BOLI INFECTIOASE

Sectia are un număr de 70 paturi. In cadrul acestei sectii functioneaza si Compartimentul de boli infectioase copii

Sef sectie: DR. PUSCAS MONICA

SECTIA PSIHIATRIE

Sectia are un număr de 50 paturi.

Sef sectie: DR. CIOBANU MIHAI

SECTIA ONCOLOGIE

Sectia are un număr de 25 paturi.

Sef sectie: DR. STANCIU LILIANA – MEDA

SECTIA DERMATOVENEROLOGIE

Sectia are un număr de 25 paturi.

Sef sectie: DR. DRUTA SALOMIA ELENA

SECTIA ATI

Sectia are un număr de 18 paturi.

Sef sectie: DR. VERES LEONTIN VIOREL

COMPARTIMENT REUMATOLOGIE

Compartimentul are un număr de 15 paturi.

Coordonator: DR. POPOV HORATIU

COMPARTIMENT RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Compartimentul are un număr de 20 paturi.

Coordonator: Dr Iancu-Sălajanu Maria Dana

COMPARTIMENT NEFROLOGIE

Compartimentul are un număr de 5 paturi.
Statia isi desfasoara activitatea cu 2 aparate de hemodializa.

Coordonator: DR. VERES ADINA

SECTIA CHIRURGIE GENERALA

Sectia are un număr total de 57 paturi si este formata din:
Compartiment chirurgie vasculara – Sef comp. DR. SOFINET ANDREIA – 5 paturi
Neurochirurgie – Sef comp. DR. IOSIF ALEXANDRU – 5 paturi
Chirurgie plastic, microchirurgie reconstructiva – Sef comp. DR. POP DAN MARIUS – 5 paturi
Arsi – 3 paturi

Sef sectie: DR. KRAMAR TARAS

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

Sectia are un număr de 40 paturi.

Sef sectie: DR. CUCUIAN HOREA ADRIAN

COMPARTIMENT CHIRURGIE INFANTILA

Compartimentul are un număr de 10 paturi.

Coordonator: DR. JIDVEIANU NICOLAE HOREA

SECTIA GINECOLOGIE

Sectia are un număr de 45 paturi.
Aceasta este dotata cu sala de operatie si sali de nastere.

Sef sectie: DR. CIUTRE DOREL

COMPARTIMENT UROLOGIE

Compartimentul are un număr de 10 paturi.

Coordonator: Dr. Alb Alexandra

COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE

Compartimentul are un număr de 10 paturi.

Coordonator: DR. TURCAS VIORICA

COMPARTIMENT ORL

Compartimentul are un număr de 15 paturi.

Coordonator: DR. MATIOC ANAMARIA

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Din cadrul serviciului face parte CITOLOGIA, HISTOPATOLOGIA şi PROSECTURA.

Sef serviciu: DR. NEAGA LILIANA

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA ZALAU

În judetul Sălaj activitatea de prosectură a fost sporadică pînă în anul 1972, cînd s-a luat decizia de a se înfiinţa un laborator de medicină legală.
Pînă atunci, necropsiile erau efectuate ocazional de către medici anatomopatologi sau medici de circă.
La conducerea acestui nou laborator de medicină legală a fost numit doctorul VINTILA ION, care a fost asistat, pe tot parcursul perioadei de timp cît a activat la Zalau, de către doctorul BARTHA FRNCISC, medic anatomo-patolog şi in perioada 1985 – 1986 şi de catre doctor OROIAN LIVIU AUREL.
Acest laborator a fost incadrat în acea perioadă cu cadre medii din sistemul de sănătate, personal administrativ dar şi personal fără instruire în domeniu (autopsieri) care au fost trimişi ulterior la specializare în cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” din Bucuresti.
În anul 1979 se înfiinţeaza Laboratorul de toxicologie, unde de atunci şi pînă azi se efectuează determinarea si măsurarea concentraţiei de alcool în sînge, activitate neîtreruptă desfăsurată de chimista serviciului nostru, doamna HORVATH AURELIA.
În luna octombrie 1989 doctorul VINTILA ION pleaca la Cluj-Napoca, de unde este înlocuit de doctorul FLORIAN ŞTEFAN, care la rîndul lui pleaca la I.M.L. CLUJ în luna septembrie 1991.
După aproape un an de la evenimentele din decembrie 1989, la data de 01.10.1990 se întoarce ca medic legist doctorul OROIAN LIVIU AUREL care şi-a continuat activitatea fără întreruperi în cadrul Laboratorului si ulterior a Serviciului nostru pîna în prezent.
Pe parcursul anilor 1990– 2006, în cadrul serviciuliu nostru şi-au mai desfasurat activitatea următorii medici legisti:
1. Dr. BEŞLIU ANATOL (1994-1995);
2. Dr. FLĂMÎNDU VICTORIA (1995-1998);
3. Dr. TODEA ANDREI BARBU (1998-2005) – medic legist şef în această perioadă;
4. Dr. SISERMAN COSTEL (2005-2006).
De la inceputul anului 2011 avem un nou medic legist şi anume pe
doctorul BEŢIANU BOGDAN LUCIAN, medic specialist medicină legală.
După anul 1989 s-au făcut eforturi constante pentru ridicarea gradului de profesionalism atît a personalului cît şi a serviciilor de specialitate oferite persoanelor fizice şi instituţiilor statului român cu care colaborăm.
De asemenea avem o foarte bună colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, căruia ne subordonăm din punct de vedere administrativ, dar şi cu alte servicii de specialitate din ţară, aici incluzînd şi Institul de Medicină Legală Cluj-Napoca, care este forul metodologic imediat superior.

Servicii de medicină legală

Tipuri de expertize medico-legale conform legii 459/2001, M.O. 418/27.07.2001, privind”Organizarea activităţii si functionarea instituţiilor de medicină legală” cu modificarile aduse de Ordonanţa Nr 57, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531/31.08.2001

Art.14

Al. 1. Serviciile de medicină legală judetene, în conformitate cu competenţa lor teritoriala, sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice ori juridice.

Al. 2. Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare conform dotarii tehnice de care dispun.

1. Certificate medico-legale.

2. Constatări şi expertize medico-legale.

3. Autopsii medico-legale.

Tarife

Tarifele practicate de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Zalău în relaţie cu persoanele fizice pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrăti medico-legale uzuale în serviciul nostrum şi conforme cu:

Hotărârea nr. 1609 din 08.11.2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale şi publicată in Monitorul Oficial nr. 946 din 23.11.2006 sunt următoarele:

LABORATOR MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ
Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor traumatice: 38 lei
Examinarea persoanelor pentru constatarea virginitătii, deflorării, sarcinii, viduitatea sau avortul patologic: 50 lei
Examinarea persoanelor pentru constatarea infirmitatii sau incapacitaţii de munca determinate de afecţiuni patologice: 50 lei
Examinarea persoanelor pentru constatarea sexului, vîrstei, conformaţiei şi dezvoltarii psihosomatice; diverse alte constatări: 38 lei
Examinarea persoanelor pentru evaluarea capacitatii de conducere auto: 63lei

LABORATOR DE PROSECTURĂ MEDICO-LEGALĂ
Păstrarea cadavrelor în camera frigorifică, tarif/24 de ore: 38 lei
Imbălsămarea cadavrelor la sediul unităţilor medico-legale: 76 lei
Îmbălsămarea cadavrelor de către personalul unităţilor medico-legale la domiciliu, fără transport autopsier: 220 lei
Cosmetizarea şi igienizarea cadavrelor: 45 lei

LABORATOR DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ
Determinarea concentraţiei de alcool în sânge/urina: 80lei/probă

LABORATOR DE EXPERTIZĂ MEDICO-LEGALĂ PSIHIATRICĂ, DE ASISTENŢĂ SOCIOPSIHOLOGICĂ ŞI CERCETAREA CRIMINOLOGIEI CLINICE
Prima expertiză medico-legală psihiatrică cu examinarea persoanei: 85 lei
Prima expertiză medico-legală psihiatrică efectuată pe bază de acte: 126 lei
Examen psihiatric privind capacitatea de exerciţiu: 135 lei
Examen psihologic: 50 lei

Contact:

Str. S. Bărnuţiu, nr. 67, Zalău
Tel: 0260.612.162
e-mail: medicinalegala@spitalzalau.ro

Structură

Medic legist sef: Oroian Liviu Aurel
Medic primar medicina legala

Medic legist: Betianu Bogdan Lucian
Medic specialist medicina legala

Medic legist: Dr. Mic Ioana
Medic specialist medicină legală

Laborator toxicologic: Ghiurca Graţiela
Chimist

Cabinet medicina legala: Drăgan Maria
Asistent medical principal

Cabinet medicina legala: Tătar Sabina
Asistent medical principal

Prosectura: Lungu Adrian
Asistent medical licenţiat

Prosectura: Fălăuş Cornel
Asistent medical principal

Conducator auto: Fazakas Csaba
Sofer

Registrator: Busuioc Monica

Îngrijitor curăţenie: Chirilă Dorina

CABINET MEDICINA MUNCII

Servicii Medicina Muncii

– Examen medicina muncii conform legislației în vigoare (H.G. nr. 355/2007 completată cu H.G. nr. 1169/2011):
– examen medical la angajare
– control medical periodic
– examen medical de adaptare
– examen medical la reluarea activității
– adeverinţă medicală pentru participarea la concursuri
– adeverinţă medicală pentru studenţi în practică (stagii)
– Întocmirea dosarului medical
– Eliberarea fișelor de aptitudine
– Întocmire raport de morbiditate
– Vizare concedii medicale
– Efectuarea tuturor investigațiilor medicale în funcție de fișa de identificare a factorilor de risc profesional și a fișei de solicitare a examenului medical
– Evaluarea factorilor de risc în cazul angajatelor gravide, conform O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă (întocmirea raportului de evaluare, informarea privind protecția maternității la locul de muncă, acordarea concediului de risc maternal).
– Supravegherea stării de sănătate a angajaților, evaluarea riscurilor privind bolile profesionale și a bolilor legate de profesiune.
– Recomandări privind organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, precum și îndrumarea activității de reluare a muncii după boală profesională, boală legată de profesie, accident de muncă sau boală cronică.
– Consilierea angajatorului privind securitatea și sănătatea angajaților la locul de muncă.

Documente necesare

– Fișa de identificare a factorilor de risc profesional
– Fişa postului
– Fișa de solicitare a examenului medical la angajare
– Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a angajatului

COMPARTIMENT DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL INFECŢIILOR NOZOCOMIALE

Sef serviciu: Coordonator: DR. TILEA MARIA

BLOC OPERATOR

Coordonator: Dr. KRAMAR TARAS

STATIA CENTRALA DE STERILIZARE

Coordonator: AS. MAL DALIA

FARMACIA

Farmacia este cu circuit inchis. Aceasta aprovizioneaza sectiile si compartimentele din spital.

Farm. Botnari Viorica

BLOC ALIMENTAR

As. Pașca Gyongy

SPĂLĂTORIA

Papp Ileana

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE