Legislaţie

Legislaţie generală

Ordin Nr. 1030 / 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei
Ordin Nr. 916 din 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
Ordin nr. 261 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
Ordin nr. 1226 din 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
Ord 1025 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale
NORMATIV DE PROIECTARE A CLADIRILOR SPITALICESTI
Indicativ NP 015-97

Documente normative aplicabile pentru Laboratorul de analize medicale

Domeniul de aplicare: în toate compartimentele de Hematologie, Hemostaza, Biochimie, Imunologie si Serologie, Microbiologie, Bacteriologie, Micologie, Parazitologie, Urini, BK. Examinari de laborator privind infectia cu Mycobacterium Tuberculosis

1. STANDARD ROMAN DE ACREDITARE SR EN ISO 15189/2013 si 15189/2008
2. Ordinul 1301/2007 modificat cu Ordinul 570/2008 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale
3. Legea spitalelor 95/2006
4. Ordinul 1224 /2010 privind aprobarea normativelor de personal in spitalele publice
5. Legea 371/2005 Codul Muncii
6. Hotarârea 355-2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
7. Ordinul 916-2006 privind supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale
8. Ordinul 914/2006 actualizat, pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare
9. Ordinul 261/2007 modificat şi completat cu Ordinul 840/2007privind desinfecţia şi sterilizarea
10. ORDIN nr.48 din 8 martie 2010 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2010
11. Hotaraile de Guvern privind aprobarea Contractului Cadru pe fiecare an
12. Ordonanţa 34/2006 cu modificarile ulterioare, privind achiziţiile publice
13. Ghid de Biosiguranta pentru Laboratoarele Medicale, Ministerul Sanatatii 2005
14. Standardul ISO/TS 22367 Reduction of error trough risk management an continual improvement (limitarea erorilor prin managementul riscului si imbunatatire contina)
15. SR EN ISO 17511 Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Masurari ale marimilor in probele de origine biologica. Trasabilitatea metrologica a valorilor atribuite calibratorilor si materialelor de control.

Legislaţie aplicabilă în Medicina legală

Legislatie

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE