Laboratoare

Laboratoare

LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA

Sef SERVICIUL ANATOMIE PATOLOGICĂ: DR. NEAGA LILIANA


Din cadrul serviciului face parte CITOLOGIA, HISOPATOLOGIA şi PROSECTURA.

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Prezentare

Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău este unul dintre cele mai mari laboratoare din nord-vestul Transilvaniei, deservind o populaţie de aproximativ 200.000 locuitori. Aici se efectuează un număr de peste 1.100.000 teste/an, pentru aproximativ 270 de tipuri de examinări. Laboratorul are program de funcţionare continuă, cu linie de gardă, asigurând examinările urgente atât pentru secţia UPU, cât şi pentru secţiile spitalului. Laboratorul deserveşte secţiile spitalului, Ambulatoriul de Specialitate şi Medicina primară de familie în relaţie contractuală cu CAS Sălaj. Laboratorul poate efectua orice examinare la cererea pacientului, contra cost, conform listei de preţuri postată pe site.
Acreditat RENAR conform SR EN ISO 15189/2008 din anul 2011, laboratorul este dotat cu analizatoare de capacitate mare, fiind încadrat cu personal de specialitate, înalt calificat profesional.
Calitatea rezultatelor este garantată atât de dotarea tehnică de vârf, cât şi de utilizarea materialelor de referinţă, efectuarea controlului intern al calităţii o dată la 8 ore pentru fiecare test în parte şi ori de câte ori este nevoie. Întregul proces de examinare al eşantioanelor biologice este verificat periodic prin sistemul de control extern al calităţii (comparări interlaboratoare).
Politica referitoare la calitate

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău şi Şeful Laboratorului de Analize Medicale acordă o atenţie deosebită implementării propriei politici referitoare la calitate ca fiind parte integrantă a politicii generale a laboratorului.
Satisfacerea în timp real a oricăror crinţe ale utilizatorilor serviciilor de examinări medicale de laborator, asigurarea actului medical de înalt profesionalism pentru creşterea satisfacţiei utilizatorilor noştri, competitiv cu celelalte laboratoare de analize medicale, îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor noastre;
Asigurarea efectuării examinărilor în timp şi cu acurateţe
Instruirea permanentă a angajaţilor în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor profesionale;
Instruirea periodică a angajaţilor din laborator privind aplicarea politicii de calitate;
Comunicarea periodică a documentelor sistemului de management al calităţii şi a modificării acestora, însuşirea şi aplicarea reglementărilor, întregului personal al laboratorului;
Revizuirea periodică a politicii de calitate, pentru o bună adecvare la scopul propus;
Preocupare permanenta in vederea asigurării funcţionării laboratorului conform principiului de bună practică profesională din domeniul examinărilor de laborator şi menţinerea competenţei prin participarea la comparări interlaboratoare;
Asigurarea pe termen lung a profitabilităţii laboratorului nostru;
Asigurarea unor condiţii de lucru decente, motivante şi atractive pentru angajaţi şi furnizarea unui cadru propice pentru revizuirea periodică a obiectivelor privind calitatea;
Politica referitoare la calitate, privitoare la desfăşurarea activităţii de laborator analize medicale se aplică în concordanţă cu cerinţele standardului SR EN ISO 15189/2013, este adecvata şi corespunzătoare scopului organizaţiei.


Şef Laborator Analize Medicale

Dr. Murtezan Oana
Medic primar
Medicină de laborator

Manager de calitate:
Ch. Pop Liliana
Specialist Biochimie medicală
Imunologie fundamentală, clinică și investigațională

Contact:
Str. S. Bărnuţiu, nr. 67, Zalău
Tel: 0260616920 int. 224, 147, 148, 303, 304, 261
e-mail: seflaborator@spitalzalau.ro


Orar

Program de funcţionare pentru ambulator:
Luni – Vineri: 7,00 – 14,00
Program recoltare eşantioane biologice:
Luni – Vineri: 7,00 – 10,00
Program eliberare rezultate:
Luni – Vineri: 13,00 – 14,00


Dotări

1. Compartiment biochimie
Linia automată KONELAB Prime 60+30i producător Thermo Finlanda, cadenţa de operare 1600 teste / oră
Analizor automat biochimie ARCHITECT C8000, producător ABBOT America, cadenţa de operare 1200 teste / oră
Analizor automat de electroforeză MICROTECH 672, producător Interlab UK, cadenţa de operare 60 teste / oră
2. Compartiment imunologie
Analizor automat imunologie neinfecţioasă TOSOH AIA 600, producător TOSOH Corporation Japonia, cadenţa de operare 60 teste/ oră
Analizor automat imunologie infecţioasă şi parazitoze ELISA DS 2, producător Dynes Technologies America
3. Compartiment hematologie
Analizor automat pentru examinări din sânge 5 DIFF Mindray 5380 cadenţa de operare 90 teste / oră
Analizor automat pentru examinări din sânge, Lichid cefalorahidian, Lichid Pleural, Lichid Ascitic 6DIFF cadenţa de operare 120 teste / oră
Analizor automat hemostază Thrombolizer, cadenţa de operare TQ 180 / oră, APTT 150 /oră, sau 45 de pacienţi cu cate 4 teste / oră
Analizor semiatomat hemostază Thrombotimer, cadenţa de operare 60 teste /oră
4. Compartiment urini
Analizor automat urini LABUMAT, producător Elektronika, cadenţa de operare 250 stripuri / oră
Analizor semiatomat LabUReader, cadenţa de operare 60 stripuri / oră
5. Compartiment bacteriologie
Analizor automat hemoculturi Bactec
Laboratorul dispune la fiecare compartiment de microscoape performante.

LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Prezentare

Laboratorul de radiologie si imagistica medicala functioneaza in baza Autorizatiilor de utilizare emise de catre Comisia Nationala Pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Politica de calitate implementata in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala este de a asigura servicii medicale de radiologie si imagistica medicala de inalta calitate cu o iradiere cât mai redusa pentru pacient.
Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală este amplasat la etajul 1 în corpul C al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. Are în structură 11 cabinete din care: 1 cabinet dotare CT, 5 cabinete dotare instalaţii radiologice fixe cu un post grafic sau post grafie-scopie, 1 cabinet dotare ecograf, 1 cabinet cameră de developare, 1 cabinet pentru asistenţi medicali, 1 cabinet pentru medici şi 1 cabinet cameră de gardă.
Laboratorul mai are un cabinet care are ca dotare mamograf şi care este amplasat la subsolul ambulatoriului spitalului. Dotarea laboratorului cuprinde 12 aparate, din care 6 sunt amplasate la etajul 1, unul este amplasat la subsol, 4 instalaţii radiologice mobile sunt amplasate astfel:2 – blocoperator,ortopedie- traumatologie, 1 – secţie ortopedie-traumatologie, 1 – secţie Nou-Născuţi, 1 – secţia exterioară de Pneumoftiziologie.

Structură

Personalul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală este format din: 5 medici radiologi, din care unul cu competenţă CT, 4 tehnicieni de radiologie şi imagistică medicală, 13 asistenţi radiologi si asistenti medicali, 2 fizicieni medicali şi 2 îngrijitori curăţenie.

Dr. Negru Lucian

Contact

Str. S. Bărnuţiu, nr. 67, Zalău
Etaj 1, Corp C
Tel: 0758 094 913 de luni pana vineri in intervalul orar 08.00 – 14.00


Dotări

1. Instalatie computer tomograf tip SOMATOM EMOTION 16 – CT spirala, anul fabricatiei 2008. Pot fi efectuate tomografii native si cu substanata de contrast pentru urmatoarele regiuni: cap, gât, coloana cervicala, coloana dorsala, coloana lombara( tintit pe o anumita vertebra), torace, abdomen, pelvis, membre inferioare si superioare sau combinatii de una sau mai multe regiuni).
2. Instalatie radiologica fixa cu un post scopiegrafie tip PRECISION Rxi – anul fabricatiei 2007. Pot fi efectuate radiografii si scopii pentru orice parte a corpului uman (cap, coloana, torace, abdomen, pelvis, membre).
3. Instalatie radiologica fixa cu un post scopiegrafie tip TELEDIAGNOST – anul fabricatiei 2000. Pot fi efectuate radiografii si scopii pentru orice parte a corpului uman (cap, coloana, torace, abdomen, pelvis, membre).
4. Instalatie radiologica fixa cu un post grafie tip CAMARGUE – anul fabricatiei 2011. Pot fi effectuate radiografii pentru orice parte a corpului uman (cap, coloana, torace, hemitorace, abdomen, pelvis, membre).
5. Instalatie radiologica fixa cu un post grafie tip TEMCO GRX-01 – anul fabricatiei 2007. Pot fi efectuate radiografii pentru orice parte a corpului uman (cap, coloana, torace, hemitorace, abdomen, pelvis, membre).
6. Instalatie radiologica mobile cu un post scopiegrafie tip CYBERBLOC CR9 – anul fabricatiei 2008 – se utilizeaza in bloc operator ortopedie in timpul interventiilor chirurgicale ortopedice.
7. Instalatie radiologica de osteodensitometrie tip MEDIX 90 – anul fabricatiei 2011. Se utilizeaza pentru determinarea densitatii osoase si stabilirea gradului de osteoporoza
8. Instalatie radiologica mamograf tip SENOGRAPHE DMR+ – anul fabricatiei 2002. se utilizeaza pentru efectuarea de mamografii
9. EcografMyLab 60 – anul de fabricatie 2012, se pot efectua ecografii: generale ( abdomen, pelvis), parti moi (tiroida, parotide, glanda mamara, glande salivare, testicole),cervicale (ganglionare) musculo-scheletale (toate articulatiile), ecografie Doppler vascular, având posibilitatea de investigare ecografica a pacientilor utilizând si substanta de contrast.

LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

Sef LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE:

LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

Sef LABORATOR RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE: Medic coordonator Dr. Iancu-Sălăjeanu Dana, As. Duca Eugenia

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE