Conducere

Comitet director

Comitetul director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău este format din:

– Manager – Dr. Neaga Liliana
– Director Medical – Dr. Matioc Anamaria
– Director Financiar-Contabil – Ec. Ionescu Elisabeta
– Director de Îngrijiri – As. Crișan Florica Mariana


Consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău este format din:

Presedintele consiliului de administratie

Membri

– Dr. Marincaş Ligia ASP SĂLAJ
– Ec. Meseşan Viorica CJ SĂLAJ
– Jrs. Pop Letiţia CJ SĂLAJ

Pentru a evita timpul pierdut, puteţi folosi formularul de PROGRAMĂRI ON-LINE